Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Letters to the editor

Mekjavić I., Letters to the editor, Aviation space and environmental medicine, 1989, str. 618-619.