Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Robotic cell for custom finishing operations

Nemec B., Žlajpah L., Robotic cell for custom finishing operations, International journal of computer integrated manufacturing, 2008, 21, 1, str. 33-42.

Publikacija v PDF obliki
NemecProofs.pdf, (0 kb)