Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Exploiting previous Experience co Constrain robot sensorimotor learning

Nemec B., Vuga R., Ude A., Exploiting previous Experience co Constrain robot sensorimotor learning, 2011 11th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, October 26 - 28, 2011, Bled, Slovenia, Humanoids 2011, 2011, str. 727-732.

Publikacija v PDF obliki
Paper_210.pdf, (3282 kb)