Delovni mesti nista več na voljo.

Na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na Instututu “Jožef Stefan” v Ljubljani, razpisujemo dve prosti delovni mesti za doktorska študenta (m/ž). 

 

Iščemo 2 doktorska študenta (m/ž) s področja elektrotehnike, računalništva, mehatronike, matematike ali fizike, da okrepimo našo raziskovalno skupino na področjih:

(a) robotsko učenje, poglobljeno učenje in načrtovanje
(b) industrijska robotika,
(c) kognitivna humanoidna robotika.

Eno mesto je za »mladega raziskovalca«, drugo pa za delo na velikem nacionalnem projektu DIGITOP.

Za več informacij o temah si oglejte spletne strani oddelka https://abr.ijs.si in enega od njegovih laboratorijev http://www-hcr.ijs.si/ .

Uspešnim kandidatom bodo ponujene pogodbe za polni delovni čas. Stroški doktorskega študija bodo v celoti pokriti (obe mesti).

Motivirane, vedoželjne kandidate vabimo, da se za več informacij obrnejo andrej.gams@ijs.si, ales.ude@ijs.si  in tajništvo Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko e1-tajnistvo@ijs.si najkasneje do 31.marca 2024.