Na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na Inštitutu “Jožef Stefan” bomo jeseni 2021 zaposlili mladega raziskovalca (m/ž). Zaposlitev je za dobo vsaj štirih let.

Kandidat za mladega raziskovalca (m/ž) mora pred 14. 09. pridobiti magisterij z enega od tehniških področij (npr. elektrotehnika, računalništvo, mehatronika, strojništvo, matematika ali fizika) in izpolnjevati pogoje za vpis na doktorski študij Univerze v Ljubljani ali MPŠ IJS.

Mladi raziskovalec bo raziskoval najnovejše pristope robotskega učenja in humanoidne robotike. Več informacij o raziskovalnih temah je na spletnih straneh odseka na http://abr.ijs.si in http://www-hcr.ijs.si/.

Motivirane, vedoželjne kandidate vabimo, da se za več informacij obrnejo na tajništvo Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (e1-tajnistvo@ijs.si) oz. neposredno na dr. Andreja Gamsa (andrej.gams@ijs.si).

Uradni razpis in pogoji so objavljeni na https://www.ijs.si/ijsw/ZaposlitveIJS?action=AttachFile&do=get&target=Razpis+MR+jul2021.pdf

Rok za prijavo na razpis je do 05. 08.2021 (če mesto ne bo zapolnjeno, se rok podaljša do zapolnitve oz. največ do 24. 08. 2021).