Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

A model-based approach to the evaluation of flame-protective garments

Gašperin M., Juričić ., Musizza B., Mekjavić I., A model-based approach to the evaluation of flame-protective garments, ISA transactions, 2008, 47, 2, str. 198-210.