Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Perception of thermal comfort during narcosis

Mekjavić I., Passiac T., SUndberg C., Eiken O., Perception of thermal comfort during narcosis, Undersea & hyperbaric medicine, str. 9-19.