Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Ventilation requirements within wet submersibles

Mekjavić I., Morariu G., Ventilation requirements within wet submersibles, Ocean engineering, 1991, 18, str. 317-327.