Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Effect of peripheral temperature on the formation of venous gas bubbles

Mekjavić I., Kakitsuba N., Effect of peripheral temperature on the formation of venous gas bubbles, Undersea biomedical research, 1989, 16, str. 391-401.