Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Thermoregulation in athletic racing apparel

Brownlie L., Mekjavić I., Banister E., Thermoregulation in athletic racing apparel, Annals of physiological anthropology, 1987, 6, str. 145-155.