Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

The influence of apparel on aerodynamic drag in running

Brownlie L., Mekjavić I., Gartshore I., Mutch B., Banister E., The influence of apparel on aerodynamic drag in running, Annals of physiological anthropology, 1987, 6, str. 133-143.