Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Inhibition of shivering in man by thermal stimulation of the facial area

Mekjavić I., Eiken O., Inhibition of shivering in man by thermal stimulation of the facial area, Acta Physiologica Scandinavica, 1985, 125, str. 633-637.