Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Biomehanika alpskega smučanja

Kugovnik O., Supej M., Nemec B., Biomehanika alpskega smučanja, 2003.