Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Task redundancy resolution using virtual mechanism apporach

Nemec B., Žlajpah L., Task redundancy resolution using virtual mechanism apporach, 17th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2008, 15-17 September 2008, Ancona, Italy, RAAD 2008 : CD of proceedings, 2008, 7 str..

Publikacija v PDF obliki
RAAD2008.pdf, (0 kb)