Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Shoe grinding cell using virtual mechanism approach

Nemec B., Žlajpah L., Shoe grinding cell using virtual mechanism approach, Fifth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, 11-15 May, 2008, Funchal, Madeira - Portugal, ICINCO 2008 : proceedings, 2008, str. 159-164.

Publikacija v PDF obliki
Nemec.pdf, (289 kb)