Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Testing of cross-country ski shoes using an industrial robot

Nemec B., Testing of cross-country ski shoes using an industrial robot, Environmental ergonomics X : ICEE 2002, papers from the 10th International Conference on Environmental Ergonomics, Fukuoka, Japan, September 23-27, 2002, 2002, str. 511-514.

Publikacija v PDF obliki
ICE2002.pdf, (243 kb)