Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Efficient sensorimotor learning from multiple demonstrations

Nemec B., Vuga R., Ude A., Efficient sensorimotor learning from multiple demonstrations, Advanced robotics, 2013, 27, 13, str. 1023-1031.

Publikacija v PDF obliki
AR_paper.pdf, (625 kb)