Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Protupožarni odjevni sustavi i njihovo vrednovanje = Clothing for fire protection and their evaluation

Zavec Pavlinič D., House J., Mekjavić I., Protupožarni odjevni sustavi i njihovo vrednovanje = Clothing for fire protection and their evaluation, Sigurnost, 2010, 52, 3, str. 251-262.