Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Sodobni trendi uporabe višinskega treninga v športu = Modern trends in the use of altitude training for sports

Debevec T., Mekjavić I., Sodobni trendi uporabe višinskega treninga v športu = Modern trends in the use of altitude training for sports, Šport, 2009, 57, 3, str. 41-43.

Povzetek (slovensko)
Mnogo športnikov uporablja višinski trening kot dodatno ali osnovno vadbo za izboljšanje športne sposobnosti. Kljub precej nejasnim fiziološkim učinkom različnih protokolov le-te športniki pogosto nekritično uporabljajo. Ugotovitve znanstvenih raziskav o učinkih različnih višinskih protokolov na športno sposobnost niso enotne. Poznavanje razlik med posameznimi protokoli višinskega treninga je pomembno predvsem zato, da lažje določimo, katerega bomo glede na postavljene cilje izbrali. Glede na rezultate raziskav je trenutno najučinkovitejši protokol "spi visoko - treniraj nizko", s katerim lahko tudi vrhunski športniki izboljšajo vzdržljivostno sposobnost na višini in v nižini. Ob uporabi višinskega treninga je treba nameniti posebno pozornost nadzoru vadbe in njenih rezultatov, saj se posamezniki v odzivih na hipoksični dražljaj bistveno razlikujejo. Ker nekateri protokoli omogočajo izboljšanje vzdržljivosti pri posameznih športnikih, je njihova uporaba lahko priporočljiva in smiselna. V prispevku so najprej na kratko predstavljeni ozadje višinskega treninga in tehnološke možnosti aplikacij, v nadaljevanju pa štirje osnovni, najpogosteje uporabljani protokoli in njihovi potencialni učinki.