Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Ciljno usmerjena sinteza robotskih operacij na osnovi baze vzorčnih gibanj

Trajanje projekta: 2009 - 2012
Področje projekta: Laboratorij za humanoidno in kognitivno robotiko
Tip projekta: Raziskovalni
Financiranje projekta: Raziskovalna agencija
Nosilec projekta: Aleš Ude

Povzetek

Cilj projekta je razviti in testirati nove pristope k učenju ciljno usmerjenih akcij v dinamičnih okoljih. Humanoidni roboti so zaradi svoje podobnosti človeku primerni za takšne aplikacije, saj so domača okolja prilagojena ljudem, poleg tega pa je laikom lažje sodelovati z roboti, ki imajo podobno obliko kot ljudje.