Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Hipoksična in hiperoksična vadba

Trajanje projekta: 2009 - 2013
Področje projekta: Okoljska fiziologija in Ergonomija
Tip projekta: Aplikativni
Financiranje projekta: Raziskovalna agencija
Nosilec projekta: Igor Mekjavić