Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Projekti

Avtor: Leto začetka: Status: Tip projekta: Financiranje projekta:  

Xperience (Pospešeno robotsko učenje iz izkušenj)

Cilj projekta Xperience je pokazati, da lahko realni kognitivni sistemi s pomočjo koncepta, ki ga imenujemo strukturno podprtje, avtonomno ustvarijo nova znanja. Ta kreativni proces se opira na pridobivanje znanj s pomočjo samostojnega raziskovanja in posploševanja. V projektu Xperience bomo razvili, testirali in na osnovi pridobljenih izkušenj izboljšali kompleten robotski sistem, ki je sposoben  avtomatizirati proces razumevanja novih robotskih operacij in dinamičnih situacij.

Več

Intellact (Inteligentno opazovanje in izvedba robotskih operacij)

V tem projektu obravnavamo problem semantičnega razumevanja pomena robotskih manipulacij glede na objekte, akcije in posledice le-teh, pri čemer je cilj reprodukcija človeških operacij z robotskimi sistemi. Pri tem operacij ne kopiramo direktno s človeškega na robotsko telo, temveč njihov prenos izvršimo na semantičnem nivoju.

Več

Vpliv širine smuči na varnost pri alpskem smučanju
Več

Učenje, analiza in detekcija gibanja v okviru hierarhične kompozicionalne vizualne arhitekture

Glavni znanstveni izziv projekta je oblikovanje struktur in učnih procesov, ki omogočajo učinkovito učenje robustnih, razširljivih in splošnonamenskih vizualnih predstavitev gibanja.

Več

PACO+ (Zaznavanje, delovanje in kognitivni sistemi skozi učenje objektno-akcijskih struktur)
Več

Sinteza periodičnega gibanja humanoidne robotske noge z zgledovanjem po bioloških sistemih

Vodenje spodnjih ekstremitet humanoidnega robota je zahteven problem, ki za naloge kot sta hoja in navpični skok s klasičnimi determinističnimi pristopi zaenkrat ni zadovoljivo rešen. Kljub kompleksnosti omenjenih nalog, jih ljudje opravljamo enostavno. Reševanje takih nalog z roboti zahteva nove, alternativne pristope, ki se bodo bolj zgledovali po bioloških sistemih.

Več

Sinteza robotskega gibanja na osnovi človekovega vizualno-motoričnega učenja

Razvoj novega pristopa sinteze robotskega gibanja, ki izkorišča človekovo sposobnost vizualno-motoričnega učenja.

Več

Ciljno usmerjena sinteza robotskih operacij na osnovi baze vzorčnih gibanj

Cilj projekta je razviti in testirati nove pristope k učenju ciljno usmerjenih akcij v dinamičnih okoljih. Humanoidni roboti so zaradi svoje podobnosti človeku primerni za takšne aplikacije, saj so domača okolja prilagojena ljudem, poleg tega pa je laikom lažje sodelovati z roboti, ki imajo podobno obliko kot ljudje. 

Več

EUROShoE (Avtomatizacija zaključnih operacij pri proizvodnji obutve)
Več

Vpeljevanje redundantnih robotov v proizvodne procese

Tema raziskovalnega projekta je uporaba redundantnih robotov v proizvodnih procesih, ki zahtevajo sprotno prilagajanje nastalim situacijam. Poudarek je na vpeljavi naprednih načinov vodenja redundantnih sistemov, ki zagotavljajo optimalno izvajanje nalog, omogočajo visoko prilagodljivost različnim zahtevam in enostavno učenje oz. programiranje robota. Cilj projekta je tudi izdelava integriranega okolja za načrtovanje, razvoj in testiranje naprednih načinov vodenja na realnem robotu.

Več

Vodenje redundantnih robotskih sistemov
Več

Sinteza hoje humanoidnega robota z nadgradnjo
Več

Učenje in izvedba kategoriziranih akcij
Več