Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Konferenca Robotika v okviru Multikonference IS

1.9.2014

Na konferenci se bodo predstavili gostje z Mihajlo Pupuin Inštituta v eni sekciji, predavatelji z ABR v drugi ter ostali sodelujoči s prispevki v ostalih.

Več o multikonferenci na is.ijs.si, o konferenci robotika pa na spletni strani konference Robotika