Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Mesto mladega raziskovalca s področja robotike

18.6.2013

Na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, Laboratorij za humanoidno in kognitivno robotiko (http://www-hcr.ijs.si), imamo trenutno prosto eno mesto mladega raziskovalca, ki ga financira ARRS (stroški plače in študija). Iščemo kandidate z diplomo s področja računalništva, elektrotehnike, matematike, fizike ali strojništva. Za pridobitev financiranja s strani ARRS je potrebna povprečna ocena vsaj 8 na dodiplomskem študiju. Predviden začetek doktorskega študija je 1. 10. 2013. Interesenti naj se oglasijo pri doc. dr. Alešu Udetu (ales.ude@ijs.si). Za možne raziskovalne teme si oglejte spletno stran laboratorija.