Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Na odseku ustanovljen Laboratorij za humanoidno in kognitivno robotiko (LHKR)

26.6.2012

Na odseku smo ustanovili nov laboratorij. Laboratorij za humanoidno in kognitivno robotiko (LHKR), ki bo deloval v okviru skupine ABR, bo vodil dr. Aleš Ude.

 

Glavno poslanstvo laboratorija vidimo v razvoju robotov za pomoč ljudem v naravnih okoljih. V ta namen je potrebno razviti robotske sisteme, ki znajo avtonomno delovati v naravnih okoljih. To je možno le z roboti, ki znajo kontinuirano pridobivajo nove senzomotorične spretnosti in bolj abstraktna znanja, tudi kadar strokovnjaki niso prisotni. Humanoidni roboti so zaradi svoje podobnosti človeku posebej primerni za takšne aplikacije, saj so domača okolja prilagojena ljudem, poleg tega pa je ljudem lažje sodelovati z roboti, ki so jim podobni.

 

Današnji roboti še vedno ne morejo samostojno delovati in pridobivati nova znanja v naravnih okoljih. Sodelavci LHKR bodo prispevali k razvoju novih metod in tehničnih sistemov za reševanje teh problemov predvsem na naslednjih področjih:

  • Zajemanje človekovega gibanja in prenos na robotske mehanizme.
  • Učenje s posnemanjem v humanoidni robotiki.
  • Robotsko učenje s samostojnim raziskovanjem (spodbujevalno učenje).
  • Humanoidni robotski vid.
  • Celoživljensko učenje robotov.
  • Razpoznavanje in interpretacija človekovega delovanja.
  • Povezava med senzomotoričnim učenjem in načrtovanjem

 

Raziskovalna dejavnost laboratorija spada med področja, ki jih Evropska unija prednostno podpira. Sodelavci laboratorija za humanoidno in kognitivno robotiko so vključeni v dva večja evropska projekta iz sedmega okvirnega programa Evropske unije ”Kognitivni sistemi in robotika”:

 

Xperience (IP) in Intellact (STREP). Več o projektih najdete na povezavah.

 

Pri izvajanju obeh projektov sodelujemo s skupinami iz različnih raziskovalnih področij kot so robotika, računalniški vid, lingvistika, nevroznanost in kognitivna psihologija.

 

Razen v obeh evropskih projektih bomo raziskave s področja humanoidne in kognitivne robotike po predvidenem programu izvajali tudi v okviru programske skupine ”Avtomatika, robotika, in biokibernetika”, in v okviru drugih projektov, ki jih financira predvsem ARRS. Laboratorij je vključen tudi v evropsko mrežo odličnosti EUCog (European Network for the Advancement of Artificial Cognitive Systems, Interaction and Robotics). Vsi ti projekti so usmerjeni v boljše razumevanje senzomotoričnega učenja, procesiranja vizualnih informacij in celoživljenskega učenja robotskih sistemov, s čimer prispevajo k dolgoročni viziji laboratorija.