Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Napredno vodenje robotov

Področje raziskovanja: Avtomatika in inteligentno vodenje robotov
Nosilec podpodročja: /
Področje raziskovanja: Podpodročja: Avtor: Leto začetka: Ključne besede:  


Vodenje periodičnih robotskih nalog s klasičnimi pristopi vodenja

Raziskujemo metode izvajanja periodičnih nalog s klasičnim vodenjem z modelom.

Več

Kombinirano hitrostno in navorno vodenje mobilnega manipulatorja

Prosim uporabite angleško verzijo strani.

Več

Dvonivojski sistem posnemanja periodičnega gibanja

Dvonivojski sistem posnemanja gibanja v prvem nivoju izloči frekvenco demonstracijskega gibanja, v drugem nivoju pa se nauči oblike vhodnega signala

Več

Simulacija v robotiki

Razvili smo integrirano okolje za načrtovanje vodenja robotskih sistemov.

Več

Vodenje kinematično redundantnih mehanizmov
Regulacijski algoritmi, vodenje v ničelnem prostoru, optimizacija gibanja, eksperimenti Več

Vodenje periodičnih nalog z uporabo Matsuokinega nevronskega oscilatorja

Matsuokin nevronski oscilator ohranja stabilni limitni cikel in se prilagaja frekvenci vhodnega signala. Izvedli smo več nalog.

Več

Vodenje žiroskopske naprave Powerball z robotom

Naloga zahteva sinhronizacijo gibanja robota in naprave, saj lahko le tako dosežemo rezultate pospeševanja naprave, kot jih doseže človek.

Več

Vodenje ritmičnih nalog z uporabo dvonivojskega sistema

Dvonivojski sistem za vodenje ritmičnih nalog v prvem nivoju izloči frekvenco iz poljubnega vhodnega signala, v drugem nivoju pa se nauči in ponavlja željeno trajektorijo.

Več

Prijemanje predmetov s kamero v povratni zanki
Več