Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Meritve v biomehaniki in športu

Trajanje raziskovalne aktivnosti: 1994 -
Področje raziskovanja: Avtomatika in inteligentno vodenje robotov
Financiranje aktivnosti: Ostalo
Nosilec aktivnosti: Bojan Nemec

Prosim poglejte angleško verzijo strani.

Povzetek

Prosim poglejte angleško verzijo strani.

Multimedija

Oddrsavanje klasičnih smuci (normal.avi, 3146 kb)
Oddrsavanje smuci s poudarjenim stranskim lokom (carve.avi, 1765 kb)

Opombe

Prosim poglejte angleško verzijo strani.

Publikacije

Članek v reviji

 • Kugovnik O., Nemec B., Supej M., A skidding model for carving skis, 2000. [Več]
 • Kugovnik O., Nemec B., Supej M., Čoh M., Influence of the ski side cut on vibrations in alpine skiing = Vpliv stranskega loka smuči na vibracije pri alpskem smučanju, 2000. [Več]
 • Nemec B., A system for measuring ground reaction forces in alpine skiing, 1998. [Več]
 • Kugovnik O., Nemec B., Pogačar T., Čoh M., Measurement of trajectories and ground reaction forces in alpine skiing. Merjenje trajektorij in reakcijskih sil podlage pri alpskem smučanju, 1998. [Več]
 • Nemec B., Merjenje reakcijskih sil podlage pri alpskem smučanju = [Measuring the reaction forces of the ground in alpine skiing], 1996. [Več]

Konferenčna objava

 • Supej M., Kugovnik O., Nemec B., DGPS measurement system in alpine skiing track and center of mass estimation, 2008. [Več]
 • Nemec B., Supej M., Lahajnar L., A feasibility study of an advanced skiing simulator, 2007. [Več]
 • Supej M., Kugovnik O., Nemec B., Advanced analysis of alpine skiing based on 3D kinematic measurements, 2005. [Več]
 • Supej M., Kugovnik O., Nemec B., Relations among performance quality (DW), ground reaction forces, acceleration and turn radii in men WC slalom races, 2005. [Več]
 • Supej M., Kugovnik O., Nemec B., Advanced analyzing of alpine skiing based on 3D kinematical measurements, 2004. [Več]
 • Supej M., Kugovnik O., Nemec B., The energy principle used for estimating the quality of the racing ski turn, 2004. [Več]
 • Babič J., Lenarčič J., Biomechanical model for evaluating the influence of elastic properties of triceps surae muscle-tendon complex on vertical jump height, 2003. [Več]
 • Nemec B., Testing of cross-country ski shoes using an industrial robot, 2002. [Več] [PDF]
 • Kugovnik O., Supej M., Nemec B., Biomechanical measurements prove the new SL racing technique, 2002. [Več]
 • Nemec B., Kugovnik O., Supej M., Influence of the ski side cut on vibrations in alpine skiing, 2001. [Več]
 • Rađenović O., Nemec B., Medved V., A new biomechanical measurement and testing methods for turns in alpine skiing, 2001. [Več]
 • Rađenović O., Nemec B., Medved V., A new biomechanical measurement and testing method for turns in alpine skiing, 2001. [Več]
 • Medved V., Nemec B., Kasović-Vidas M., Radenović O., Laboratory and field research into biomechanics of alpine skiing, 2001. [Več]
 • Medved V., Nemec B., Kasović-Vidas M., Radenović O., Laboratory and field research into biomechanics of alpine skiing, 2000. [Več]
 • Nemec B., Kugovnik O., Gašperšič B., Sitar P., The study of the influence of the ski side cut on vibrations in alpine skking, 2000. [Več]
 • Nemec B., Leonardi M., Testing alpine ski using industrial robots, 1999. [Več]
 • Kugovnik O., Nemec B., Analysis of vibrations and shocks during the parallel turn in alpine skiing, 1998. [Več]
 • Nemec B., Leonardi M., A simulator for testing apline ski boots, 1996. [Več]

Knjiga

 • Kugovnik O., Supej M., Nemec B., Biomehanika alpskega smučanja, 2003. [Več]

Poglavje v knjigi

 • Kugovnik O., Nemec B., Pogačar T., Čoh M., Biomechanical characteristics of technique in certain chosen sports, 2000. [Več]