Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Kombinirano hitrostno in navorno vodenje mobilnega manipulatorja

Trajanje raziskovalne aktivnosti: 2000 - 2005
Področje raziskovanja: Avtomatika in inteligentno vodenje robotov
Financiranje aktivnosti: Ministrstvo
Nosilec aktivnosti: Damir Omrčen
Sodelavci:
Bojan Nemec
Leon Žlajpah

Povzetek

Prosim uporabite angleško verzijo strani.