Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Nejc Likar

Naziv: Junior researcher
Vloga: Bivši sodelavec
Naslov elektronske pošte: nejc.likar [at] ijs.si

Življenjepis

Nejc Likar je diplomiral leta 2009 na Fakulteti za Elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani, na smeri avtomatika-robotika. Njegova diplomska naloga je zajemala kalibracijo sistema robotskega stereovida. Trenutno je zaposlen kot mladi raziskovalec na odseku za Avtomatiko, Biokibernetiko in Robotiko na Institutu Jožef Stefan in kot podiplomski študent obiskuje Mednarodno podiplomsko šolo na Institutu Jožef Stefan.