Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Mojca Amon

Vloga: Bivši sodelavec
Naslov elektronske pošte: mojca.amon [at] ijs.si

Življenjepis

Mojca Amon je v času dela v športni fizioterapiji začela s spoznavanjem raziskovalnega dela na področju Okoljske in športne fiziologije pri Prof. dr. Igorju Mekjaviču (2005). Na tem področju je diplomirala in se vpisala na študij Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (2007). Po uspešno zaključenem magisteriju (2009) trenutno nadaljuje kot doktorski študent. Raziskovalno področje njene doktorske naloge je vpliv hipoksičnega okolja oz. visoke nadmorske višine na metabolizem. V okviru doktorskega dela potekajo raziskovalne naloge proučevanja vpliva prehrane, telesne aktivnosti in okolja z manjšo vsebnostjo kisika na delovanje človeka.


 

EDUCATION:

PhD student, International Postgraduate School Josef Stefan, Department of Ecotechnology - Environmental Physiology

(doctoral thesis: »Metabolic response on environmental hypoxia« under Prof. Dr. Igor B. Mekjavic, Prof. Dr. Ola Eiken MD; Prof. Dr. Ian MacDonald)

MSc, International Postgraduate School Josef Stefan, Department of Ecotechnology - Environmental Physiology

(master thesis: »The effect of »Sleep high-train low« on cold induced vasodilatiton response on fingers and toes«; 2008)

Working experiences in Sports&Exercise Physiotherapy (2005, 2006)

Bachelor of Physiotherapy, University of Ljubljana; College of Health Studies; Department of Physiotherapy, Slovenia

(bachleor thesis: »Ergonomic assessment of soldiers during a 12-kilometer hike in winter conditions«; 2007)

   


PUBLICATIONS: 

AMON, Mojca, DEBEVEC, Tadej, KERAMIDAS, Michail E., PIŠOT, Rado, ŠIMUNIČ, Boštjan, KOUNALAKIS, Stylianos N., MEKJAVIĆ, Igor B. Effect of intermittent normobaric hypoxic exposure on performance in hypoxic and normoxic environments. V: CABRI, Jan (ur.). 13th Annual Congress of the European college of sport science, July 9th-12th, 2008-Portugal. Book of abstracts. Estoril: Universidade Técnica de Lisboa, cop. 2008, str. 208. [COBISS.SI-ID 22140967

 

AMON, Mojca, KERAMIDAS, Michail E., DEBEVEC, Tadej, KOUNALAKIS, Stylianos N., MEKJAVIĆ, Igor B. The effect of hypoxic training regimens on pulmonary function. V: LOLAND, Sigmund (ur.). 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, Oslo, June 24 - 27, 2009. Book of abstracts. Oslo: European College od Sport Science, cop. 2009, str. 613. [COBISS.SI-ID 22731303

AMON, Mojca. Effect of "sleep high-train low" hypoxic training on cold induced vasodilatation (CIVD) response in fingers and toes : master thesis = Učinek "spi visoko-vadi nizko" hipoksične vadbe na z mrazom izzvani vazodilatacijski (MIVD) odziv prstov roke in noge : magistrska naloga. Ljubljana: [M. Amon], 2009. VII, 69 str., ilustr. ; graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22820647

AMON, Mojca, KOUNALAKIS, Stylianos N., MEKJAVIĆ, Igor B. The effect of hypoxic training on the cold-induced vasodilatation (CIVD) response, (IJS delovno poročilo, 10198). 2009. [COBISS.SI-ID22581287

 

AMON, Mojca. Ergonomska ocena vojakov med 12-kilometrskim pohodom = Ergonomic assessment of soldiers during a 12-kilometer hike. Ljubljana: [M. Amon], 2007.

AMON, Mojca, DEBEVEC, Tadej, VRHOVEC, Bogomir, MEKJAVIĆ, Igor B.. Evaluation of thermal insulation of sleeping bags used by the Slovene Armed Forces : presented at The Annual Potočnik & Rusjan Memorial Days, 21-23 October 2008, Ig, Ljubljana, Slovenia. 2008. [COBISS.SI-ID 22820903

 

AMON, Mojca, DEBEVEC, Tadej, KERAMIDAS, Michail E., ŠIMUNIČ, Boštjan, PIŠOT, Rado, KOUNALAKIS, Stylianos N., EIKEN, Ola, EIKEN, Ola, MEKJAVIĆ, Igor B.. Intermittent hypoxic training : presented at The Annual Potočnik & Rusjan Memorial Days, 21-23 October 2008, Ig, Ljubljana, Slovenia. 2008. [COBISS.SI-ID 22821927

 

AMON, Mojca, KOUNALAKIS, Stylianos N., MEKJAVIĆ, Igor B.. The effect of hypoxic training on the cold-induced vasodilatation (CIVD) response : presented at NATO Conference, HFM-168, "Soldiers in cold environments", 20-22 April, 2009, Helsinki, Finland. 2009. [COBISS.SI-ID 22624039