Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Leon Žlajpah

Naziv: Znanstveni svetnik
Vloga: Raziskovalec
Telefon: 01 477 3577
Naslov elektronske pošte: leon.zlajpah [at] ijs.si

Življenjepis

Izobrazba

 •  univ. dipl. ing. elektrotehnike, Univerza v Ljubljani 1982
 •  mag. elektrotehnike, Univerza v Ljubljani 1985
 •  dr. elektrotehnike, Univerza v Ljubljani 1989


Zaposlitve

 • od leta 1981 zaposen na Institutu Jo×ef Stefan
 • 1990 - 1992 vodja skupine za aplikativno delo na Odseku za Avtomatiko, biokibernetiko in robotiko  
 • od leta 2005 vodja odseka za Avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (2008 - )


Raziskovalno delo

 • modeliranje in simulacija dinamičnih sistemov,
 • simulacija robotskih mehanizmov in sistemov,
 • sinteza naprednih sistemov vodenja robotov,
 • senzorsko podprti sistemi vodenja,
 • načtrovanje gibanja robotov,
 • redundantni robotski mehanizmi in
 • vodenje robotov, ki delujejo v okolju s človekom.


Razvojno delo

 • razvoj industrijskih robotov,
 • uvajanje avtomatizacije in industrijskih robotov v proizvodne procese,
 • prenos robotskih tehnologij na podroŔje medicine in Üporta.


Pedagoško delo

 • Leta 2008 izvoljen v docenta na Mednarodni podiplomski Šoli Jožefa Stefana v Ljubljani


Nagrade

 • Prešernova nagrada za študente, 1982
 • Nagrada Sklada Borisa Kidriča za raziskovalne dosežke, 1987
 • Nagrada V. Bedjaniča za doktorsko disertacijo, 1989
 • Nagrada Sklada Borisa Kidriča za izume in tehnične izboljšave, 1990
 • nagrada firme Iskra Baterije ZMAJ, 2002


Članstvo v strokovnih združenjih

 • podpredsednik Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje
 • član avtomatikov Slovenije

Projekti

Vpeljevanje redundantnih robotov v proizvodne procese
Vodenje redundantnih robotskih sistemov
Integracija CAD sistemov v proizvodne procese pri montaži obutve
EUROShoE (Avtomatizacija zaključnih operacij pri proizvodnji obutve)

Raziskovalne aktivnosti

Vodenje periodičnih robotskih nalog s klasičnimi pristopi vodenja
Simulacija v robotiki
Vodenje ritmičnih nalog z uporabo dvonivojskega sistema
Kombinirano hitrostno in navorno vodenje mobilnega manipulatorja
Robot natakar
Vodenje žiroskopske naprave Powerball z robotom
Vodenje kinematično redundantnih mehanizmov
Dvonivojski sistem posnemanja periodičnega gibanja
Refleksna stabilnost robota smučarja

Multimedija

ICRA2017 (ICRA_2017_video_trans_pic.mp4, 6600 kb)