Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Igor Kovač

Vloga: Raziskovalec
Telefon: 00386 1 4773596
Naslov elektronske pošte: igor.kovac [at] ijs.si
Osebna spletna stran

Življenjepis

Curriculum vitae

 

Ime in priimek:         doc. dipl.-ing. dr. techn. Igor Kovač

 

Poklicna pot:


1982 – 1993   Inštitut „Jožef Stefan“, Ljubljana, Slovenija

Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, laboratorij za robotiko

 

-  Samostojno delo na razvoju, preračunu, konstrukciji in izdelavi prototipa dinamično stabilnega hidrostatičnega vozila.

-  Samostojna zasnova, razvoj, preračun, konstrukcija in izdelava in izpeljava eksperimentov družine ekscentrskih prenosnikov za visoka prestavna razmerja za avtomatizacijo in robotsko tehniko (patentirano).

-  Sodelovanje pri konstrukciji in izdelavi hidravljičnih industrijskih robotov iz družin GORO in STEFAN (GORO 102, STEFAN 130, šolski roboti, prototip pet stopenjskega hidravličnega robota nosilnosti 60 kg).

-  Vodenje industrijskega projekta „Hobotnica“ (avtomatizacija postopka toplotne obdelave žaginih segmentov) za firmo „ŽELEZARNA RAVNE“ (zasnova, razvoj, konstrukcija, izdelava, zagon in vpeljava).

-  Razvoj programskih paketov v Basic-u (robotska konstrukcija, preračun prenosnika, itd).

-  Sodelovanje pri zasnovi in pripravi projekta „RIKO 106“ za firmo RIKO, Ribnica.

-  Delo na projektu „RIKO 106“ (idejne rešitve, razvoj, konstrukcija, izračun, izdelava, montaža, zagon, izvedba eksperimentov, testiranje in verifikacija ter vpeljava prototipa v industrijo).

-  Vodenje skupine pri nadaljevanju del na projektu „RIKO 106“ – vpeljava robota v izdelavo pilotne serije v firmi RIKO (svetovanje in organizacija izdelave in montaže).

-  Vodenje skupine in delo na projektu „Zasnova, razvoj, izdelava in vpeljava robotske celice za obločno varjenje z robotom RIKO 106 in s perifernimi enotami“.

-  Organizacija in izpeljava prezentacije robotske varilne celice na različnih sejmih ter vpeljava celice v proizvodnji firme RIKO v Sloveniji.

-  Poglobitev znanj na področju testiranja in preizkušanja lastnosti industrijskih robotov.

-  Doktorski študij na Univerzi v Gradcu, Institutu za obdelovalno tehniko v Gradcu v Avstriji (vodja O. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Adolf Frank).

-  Izvedba doktorskega dela z naslovom "Merjenje z industrijskim robotom - Messen mit dem Industrieroboter". Zaključek doktorskega študija s promocijo na Tehnični univerzi v Gradcu (TU Graz) v Avstriji z odliko (Auszeichnung).

 

 

1993 – 2003   Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

                        Inštitut za proizvodno strojništvo, vodja laboratorija za robotizacijo.

 

-  Priprava in izpeljava predavanj iz predmeta "Robotik" na TU Graz, Avstrija (Lehrauftrag).

-  Postdoktorski študij "Messen mit dem Industrieroboter - RAM" podprt s stani slovenskega ministrstva za znanost in izobraževanje v sodelovanju s TU Graz.

-  Samostojna zasnova koncepta, razvoj, konstrukcija, izdelava, montaža in zagon nove členkaste merilne naprave (patentirano).

-  Habilitiran na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru, izvoljen v naziv univerzitetnega docenta za proizvodno merilno tehniko, montažne sisteme in robotsko tehniko za obdobje od 15.03.1995 do 14.03.2000.

-  Prevzem in izvedba predavanj “Proizvodna merilna tehnika” na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru.

-  Vodenje znanstvenega projekta „Členkaste merilne naprave v obdelovalni tehniki“ podprtem s strani slovenskega ministrstva za znanost in izobraževanje.

-  Aktivno sodelovanje v strokovnem svetu VDI/GMA „Industrieroboter messen und prüfen“ pri pripravi in izvedbi VDI smernic.

-  Vodenje in koordiniranje slovenskega dela evropskega projekta COPERNICUS z naslovom „Modellbasierte Qualitätskontrolle von Präzisionsgetrieben und Kupplungen“ pod vodstvom koordinatorja iz hanoverske univerze, Nemčija in partnerji iz Češke.

-  Vodenje in izvedba industrijskega projekta „Razvoj skenirne merilne naprave za proizvodnjo merilno tehniko“ v sodelovanju s firmo RLS MERILNA TEHNIKA, Slovenija.

-  Vodenje grupe in del na inovativnem industrijskem projektu „Robotersystem A“ v sodelovanju z „Institut für Fertigungstechnik der TU Graz“ firmo PEWAG ENGINEERING, Avstrija ter firmo IGM, Avstrija (idejna zasnova, razvoj, konstrukcija, preračuni, izdelava, montaža in zagon).

-  Izvedba znanstveno raziskovalnega projekta podprtega s strani ministrstva BMBWK iz Avstrije “RAM-Robot Aided Measurement” v sodelovanju z „Institut für Fertigungstechnik, TU Graz“, Avstrija, (razvoj povsem novega merilnega koncepta in opreme za kalibracijo in testiranje členkastih merilnih naprav - patentirano).

-  Ponovno izvoljen v naziv univerzitetnega docenta za predmetna področja proizvodna merilna tehnika in kakovost, avtomatizacija in kibernetika (predmetno področje roboti in robotizacija) za obdobje od 31.05.2000 do 30.05.2005.

-  Odzvanje na povabilo s strani „Tampere University of Technology“, Finska za dobo dva meseca (znanstveni sodelavec za izpeljavo projekta “Compensation and Calibration of Robot Cells” in izvedbo dela predavanj s področij avtomatizacije in robotike).

-  Samostojna priprava in izvedba vaj „Industrieroboter-Labor“ na TU Graz.

-  V vlogi koordinatorja projekta priprava in organizacija EU projekta iz 5. okvirnega programa “CAROLI - Camera-based robot-aided in-line inspection of free-form surfaces” s firmami KRYPTON, Belgija, REIS ROBOTICS, Nemčija, EDAG, Nemčija, EUROSTAR, Avstrija in Institut für Fertigungstechnik, TU Graz, Avstrija.

-  Priprava in prevzem predavanj „Mechanik 3 - Robotik” na FH Joanneum v Kapfenbergu, Avstrija.

-  Svetovanje na projektu „3D Vermessung von gesenkgeschmiedeten Teilen” koordiniranem s strani Joanneum Research Graz s firmo BÖHLER, Avstrija.

-  Začetek tesnega sodelovanja s firmo SIEMENS SGP, Avstrija na področju robotizacije.

-  Priprava in prevzem predavanj „Automatisierungstechnik”, „Industrieroboterlabor” in „Handhabungstechnik” na višji šoli za odrasle CAMPUS 02 v Gradcu, Avstrija.

-  Prevzem in izvedba predavanj „Maschinenbau” na šoli za odrasle WIFI v Gradcu, Avstrija.

-  Vodenje grupe in del na inovativnem industrijskem projektu „Intelligenter Greifer für hohe Lasten“ za firmo AME MASCHINEN, Avstrija (idejna zasnova in priprava projekta, razvoj, konstrukcija, preračun, izdelava, montaža in zagon – patentirano in prodajano po celem svetu).

-  Sodelovanje pri ustanovitvi podjetja Virtuelles Fahrzeug – VIF kot zastopnik področja „Virtual Manufacturing“ v okviru K-plus centra s strani TU Graz.

-  Vodenje raziskovalne skupine in del na projektu „The virtual robotized production line for bogies” A4_P2 v K-plus centru VIF s firmo SIEMENS SGP, Avstrija (lastna idejna zasnova, priprava projekta, razvoj, konstrukcija, preračun, izdelava, montaža in zagon).

 

 

2003 – 2009    Technische Universität Graz, Institut für Fertigungstechnik

Asistent na „Institut für Fertigungstechnik, TU Graz“, vodja področja za avtomatizacijo, robotizacijo in proizvodno merilno tehniko.

 

-  Prevzem in priprava predavanj „Industrieroboter“, „Fertigungsmesstechnik“, „Flexible Automation“, „Advanced Production Technologies“, „Industrielle Fertigung“ (samostojna izdelava skript „Industrieroboter“ v nemščini, „Industrial Robotics“ v angleščini, „Fertigungsmesstechnik“ v nemščini, „Flexible Automation“ v nemščini, „Advanced Production Technologies“ v angleščini).

-  Postavitev laboratorija za robotizacijo iz robotskih projektnih sredstev in izvedba vaj „Industrieroboter-Labor“ (samostojna priprava predlog za vaje).

-  Priprava in izvedba vaj „Fertigungsmesstechnik-Labor“ (samostojna priprava predlog za vaje).

-  Vodenje projektnih skupin študentov „Projekt Konstruktiv - Mechatronik“.

-  Mentor večim diplomantom, komentor ali glavni mentor doktorantom.

-  Vzpostavitev tesnega sodelovanja z japonsko-nemškim podjetjem MOTOMAN ROBOTEC, Nemčija (brezplačno nudenje robotskih naprav v študijske in znanstvene namene).

-  Imenovanje v funkcijo namestnika vodje inštituta „Institut für Fertigungstechnik, TU Graz“.

-  Vodenje raziskovalne skupine in del na industrijskem projektu „AME Wendeeinrichtung“ s firmo AME MASCHINEN, Avstrija (idejna zasnova in priprava projekta, razvoj, konstrukcija, preračun, izdelava, montaža in zagon).

-  Imenovanje za managerja področja A4 “Virtual Manufacturing” in vodilnega raziskovalca (key researcher) v podjetju VIF Avstrija.

-  Vodenje raziskovalne skupine in del na projektu “Automatically Reconfigurable Fixtures in Automotive Production”, s podjetjem VIF, Avstrija in firmo TMS, Avstrija.

-  Vodenje raziskovalne skupine in del na projektu “Virtual Multi-Robot Production Cell” s podjetjem VIF, Avstrija in firmo TMS, Avstrija.

-  Vodenje raziskovalne skupine in del na projektu “Coordinate Measuring Arm” z ustanovo USUS Network, Avstrija, v sodelovanju s podjetji VEPLAS, Slovenija, HEIDENHAIN, Nemčija in z Joanneum Research, Avstrija.

-  Sondiranje nove znanstveno razvojne smeri „Reconfigurable Automation“ na institutu „Institut für Fertigungstechnik, TU Graz“ in na VIF-u za področje „Manufacturing“.

-  Priprava obsežnega znanstveno raziskovalnega projekta „Rekonfigurierbare Anlagensysteme im Fahrzeugbau“ s firmami MAGNA STEYR, Avstrija, TMS, Avstrija, Thyssen Krupp Drauz Nothelfer, Nemčija, SIEMENS, Nemčija (tehnični del: „Razvoj nove rekonfiguracijske celice“; simulacijski del: „Računalniško podprta rekonfiguracija – CAR, razvoj programskega paketa“).

-  Vodenje raziskovalne skupine in del na projektu „Längenmesskomparator“ s firmo HEIDENHAIN, Nemčija (dolžinski komparator v kontroliranem klimatskem prostoru velikih dolžin na institutu „Institut für Fertigungstechnik, TU Graz“).

-  Idejna zasnova in priprava znanstvenega projekta „Intelligente rekonfigurierbare Anlagensysteme für die Schienenfahrzeugindustrie“ s firmami SIEMENS TS, Avstrija, MotomanRobotec, Nemčija in VIF, Avstrija.

-  Vodenje raziskovalne skupine in del na projektu „Aufgabenvariable Fertigungslinie für optimierte Roboter Anlagenauslastung“ s firmami MAGNA STEYR, Avstrija in VIF, Avstrija.

-  Vodenje raziskovalne skupine ter strokovno in menedžersko vodenje del na projektu „Development of E-Technology of Assembly“ s firmo TRIMO, Slovenija (idejna zasnova, postavitev koncepta, razvoj in konstrukcija robotizirane naprave za avtomatsko montažo).

-  Imenovanje in prevzem vloge področnega koordinatorja pri pripravi univerzitetnega programa K2 „Mobility“ s podjetjem VIF za področje „Flexible Manufacturing“.

-  Imenovanje za člana komisij pri kadrovanju profesorjev na TU Graz in habilitiranju.

-  Vodenje raziskovalne skupine ter strokovno in menedžersko vodenje del na industrijskem projektu „Development of E-Technology of Assembly Phase II“ s firmo TRIMO, Slovenija (realizacija tehnologije avtomatizacije, razvoj in konstrukcija robotske naprave, koordinacija projektnih partnerjev, svetovanje pri izdelavi, montaži, zagonu in testiranju prototipa).

-  S strani TU Graz vodenje projekta „OCC – Open Cube Cell“ s podjetjem „Ziviltechnikerkanzlei (ZTKL) Dr. Siegfried Lösch“ (razvoj naprave za „Rapide Prototyping“ celičnih povezav).

-  HABILITIRAN na TU Graz – za predmetno področje robotike za neomejeno obdobje.

-  Priprava in prevzem predavanj „Avtomatizacija in robotika“ na Visoki šoli za tehnologije in sisteme Novo mesto, Slovenija.

-  Vodenje raziskovalne skupine ter strokovno in menedžersko vodenje del na industrijskem projektu „Spezialhubsystem für Kaschieranlage“ s firmo FRIMO, Nemčija.

 

2009 – 2010    Technische Universität Wien, Institut für Fertigungstechnik

Znanstveni sodelavec na „Institut für Fertigungstechnik, TU Wien“, vodja področja za avtomatizacijo, robotizacijo in proizvodno merilno tehniko.

 

-  Vključitev znanj s področja fleksibilne avtomatizacije, robotizacije in proizvodne merilne tehnike v „Institut für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik, TU Wien“ ter pridobivanje in izvajanje znanstveno-raziskovalnih in industrijskih projektov na mednarodnem še posebno pa na regionalnem področju alpe-adria.

- Delo na področju trajnostnega razvoja proizvodne in avomatizacijske tehnike ter sodelava pri pripravi evropskih projektov.

 

2010 –           Inštitut „Jožef Stefan“, Ljubljana, Slovenija

Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, laboratorij za robotiko

 

-  Strokovno in menedžersko vodenje del na različnih industrijskih projektih doma in evropskih projektih v tujini (realizacija tehnologije avtomatizacije, trajnostni razvoj proizvodnje, koordinacija projektnih partnerjev, svetovanje pri robotizaciji).

- Na razpisu izbran kot predavatelj za predmet „Robotik“ na Strokovni visoki šoli FH Joanneum GmbH v Gradcu v Avstriji.