Department for Automation, Biocybernetics and Robotics

A device for simulating the thermoregulatory responses of the foot : estimation of footwear insulation and evaporative resistance

Babič M., Lenarčič J., Žlajpah L., Taylor N., Mekjavić I., A device for simulating the thermoregulatory responses of the foot : estimation of footwear insulation and evaporative resistance, Strojniški vestnik, 2008, 54, 9, str. 628-638.

Abstract (Slovenian)
V prispevku bo predstavljen sistem za simulacijo termofizioloških odzivov stopala, s katerim se lahko ovrednoti toplotne značilke obutve. Sistem uporablja kot mero za ovrednotenje toplotne značilke obutve termično in izparilno upornost. Model stopala omogoča simulacijo konduktivne, konvektivne in evaporativne izgube toplote na stopalu. Poleg primarne naloge merjenja toplotne karakteristike obutve, lahko model stopala uporabimo tudi za fiziološko simulacijo delovanja človeskega stopala. Vgrajene funkcije (sprememba potenja stopala v odvisnosti od temperature kože, sprememba temperatura kože v odvisnosti od toplotnega toka, itn.) omogočajo ugotavljanje in simulacijo delovanja človeskega stopala, kar je uporabno tudi v fiziologiji. Računalnisko vodenje omogoča regulacijo moči grelnikov v vsakem od 16 delov stopala posebej, prav tako je možno vodenje potenja delov, ki ga zagotavlja krmiljenje peristaltičnih črpalk. Vsak del je avtonomen: neodvisno je vodenje gretja in potenja dela, prav tako lahko dobimo rezultate meritev za vsak posamezni del posebej. Dobljeni rezultati in raziskave so ovrednoteni s primerjavo rezultatov drugih laboratorijev.