Department for Automation, Biocybernetics and Robotics

Vrtenje žiroskopske naprave z robotom = Spinning of a gyroscopic device with robot

Gams A., Lenarčič J., Žlajpah L., Vrtenje žiroskopske naprave z robotom = Spinning of a gyroscopic device with robot, Elektrotehniški vestnik, 2007, 74, 4, str. 223-228.